Política de privacitat
1. Responsable del tractament
Identitat: Bàrbara Pérez Constans (d’ara en endavant Bioritmes)
CIF: 46401419T
Adreça postal: C/ Josep Pla Casadevall, 7. Baixos (43007 Tarragona)
Contacte del delegat de protecció de dades: bioritmes@bioritmes.com
Bioritmes, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, «RGPD»), i la Llei
34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic
(LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole
tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la
disponibilitat de les dades introduïdes.
2. Finalitat del tractament
Les vostres dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:
 Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de Bioritmes i saber
la vostra opinió respecte a la informació que us hem facilitat.
 Gestionar l’enviament d’informació comercial referent a altra oferta formativa i
activitats que es duen a terme a Bioritmes.
 Gestionar l’alta com a client de la persona interessada. L’alta com a client
significa la realització de totes les gestions administratives que siguin
necessàries amb aquesta finalitat.
No tractem les vostres dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han
descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.
3. Durada
Les dades corresponents a l’alta es conserven durant el termini de vigència d’aquesta.
Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció
aplicables.
Les dades corresponents a la gestió de l’enviament d’informació es conserven durant
el termini necessari a l’efecte de portar a t
6. Procedència de la informació
Bioritmes obté la informació dels seus clients i possibles clients d’elles i ells mateixos.
En cap cas obté informació que provingui de tercers.
7. Cessió i transferència
Bioritmes no cedeix cap dada personal dels seus clients a tercers, excepte en els
casos que hi hagi obligació legal de fer-ho.
8. Drets de les persones interessades
Podeu sol·licitar l’exercici dels drets següents davant Bioritmes presentant un escrit a
l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a
bioritmes@bioritmes.com i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document
anàleg en dret, com indica la llei.
9. Drets
Dret d’accés: permet a la persona interessada a saber i obtenir informació sobre les
dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que
siguin inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o
excessives.
Dret d’oposició: dret de la persona interessada que no es porti a terme el tractament
de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.
Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es
conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a la
persona interessada, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense
impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals
la persona interessada no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de
perfils).
Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que
produeixi efectes o afecti significativament.
Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.
La persona interessada també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de
control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la
protecció de les seves dades.
10. Seguretat
Bioritmes, en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la
importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades
personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la
normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que
continguin dades de caràcter personal.
11. Canvis en aquesta política de privacitat
Bioritmes es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a
novetats legislatives o jurisprudencials.

Bioritmes S.C.P.
C/ Josep Pla i Casadevall 7, baixos
La Vall de l’Arrabassada. Tarragona
977 292 283
bioritmes@bioritmes.com
CIF J-43.839.034
www.bioritmes.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada