reflexiologia

Aplicant pressió sobre punts reflexos dels peus, s’activa el sistema d’autocuració.

Allibera tensions i dolors. Equilibra l’energia. Depura l’organisme. Regula la digestió i tot allò que no funciona correctament. Dóna els estímuls necessaris per curar-se.

La reflexologia t’ajudarà a calmar els nervis, a generar harmonia interior, a estimular els sistemes circulatori i limfàtic, a reduir la hipertensió i elevar la hipotensió,  calmar dolors, a retornar la normalitat a totes les teves funcions sensorials, a reforçar el sistema immunitari, a reduir l’activitat de les glàndules i els òrgans hiperactius i a estimular els hipoactius, a reactivar les parts del cos mandroses, a relaxar els músculs, reduir les substàncies tòxiques, a revitalitzar i rejovenir la ment, el cos i l’ànima.